Talvinopeusrajoituspäätökset

Velho-järjestelmän Talvinopeusrajoituspäätökset-kohdeluokka kuuluu Päätösrekisterin Rajoitukset ja päätökset -tietokokonaisuuden alle. Talvinopeusrajoituspäätökset-kohdeluokkaa ei ollut Tierekisterissä. Kohdeluokka viittaa hallinnollisilla päätöksillä määrättyihin nopeusrajoituksiin. Suomen kaikilla teillä on nopeusrajoitus. Kohdeluokka ei ota kantaa yleisiin nopeusrajoituksiin, sillä niistä on asetus suoraan tieliikennelain 9 §:ssä. Liikennemerkeistä johdettua nopeusrajoitustietoa ylläpidetään Digiroad-järjestelmässä. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Trafikledsverket
Administratörens e-post
  1. paikkatieto@vayla.fi
Senast redigerat 15.12.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 25.10.2021