Tampere Journeys API

Linkki tarkempaan dokumentaatioon

Linkki tarkempaan dokumentaatioon

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format JSON
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 26 november 2014
Metadata senast uppdaterad 26 november 2014
Skapad 26 november 2014
SHA256 -