Tampereen kantakartta

Tampereen kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja.

Aineisto on tuotettu ilmakuvauksien, maastomittauksien ja kiinteistötoimitusten sekä rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta.

Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja tunnisteet, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen, runkopisteet sekä muut kohteet.

Aineisto saatavissa ETRS-GK24(EPSG:3878) ja ETRS-TM35FIN(EPSG:3067) koordinaatistojärjestelmissä. Korkeusjärjestelmä N2000.

Saatavissa rasterina WMS-palvelusta (https://georaster.tampere.fi/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities).

Aineisto ladattavissa rasterimuodossa ilman kiinteistörajoja: https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/tampereen-kantakartta-ilman-kiinteistorajoja

Aineisto ladattavissa vektorimuodossa + kiinteistörajat (Esri-shape) avoimien paikkatietoaineistojen tiedostopalvelusta: https://kartat.tampere.fi/oskari/filedl

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/avoin-data/avoin-data-lisenssi.html

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Original dataset Link to harvested dataset
Ansvarig tampere
Den ansvarigas e-post
 1. tampereenpalvelupiste@tampere.fi
Den ansvarigas webbplats
Länkar till mer information
  Geografisk täckning
  Uppdateringsfrekvens
  Giltig fr.o.m.
  Giltig t.o.m.
  Last modified 11.12.2021
  Visa ändringslogg
  Created on 29.11.2010

  Give feedback

  comments powered by Disqus