Tampereen WMS-palvelu


Tampereen kaupungin WMS-rajapintapalvelu (GeoServer Web Map Service).

Palvelu sisältää avoimen datan ja tunnistautumista vaativia aineistoja.

Lisätietoja inspire@tampere.fi

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Interoperability tools
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Tampereen kaupunki, Paikkatietoyksikkö
  Den ansvarigas e-post paikkatieto_tuki@tampere.fi
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus