Plankorsning (RATKO)


Tasoristeyksellä tarkoitetaan kaikkia samalla tasolla olevia risteymäkohtia rautatien ja infrastruktuurin haltijan tunnustamien ja julkisille tai yksityisille käyttäjille avoimien kulkuväylien välillä. Tasoristeykseen kuuluvat myös kaikki siihen tarvittavat laitteet mukaan lukien päällyskansi tai -kannet. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet.

Dataresurser (3)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. www.vayla.fi/avoindata
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Väylävirasto
Den ansvarigas e-post paikkatieto@vayla.fi
Den ansvarigas webbplats www.vayla.fi/avoindata
comments powered by Disqus