Opinnäytetyöt Bachelor of Engineering, ICT, metadata

Opinnäytetyöt 2015-2022, opintopisteet, arvosanat ja opinnäytetyön metadataa

Suurin osa Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetöistä on vapaasti luettavissa ammattikorkeakoulujen yhteisessä opinnäytetyötietokannassa, Theseuksessa. Tähän ensimmäiseen aineistoon on kerätty metadataa vuosien 2017-2022 tieto- ja viestintätekniikan englanninkielisen koulutusohjelman julkaisuista. Aineisto sisältää seuraavat kentät: studyEntitlementDays - Opinto-oikeuden pituus päivinä studyCredits - Opintopisteiden määrä valmistuessa grade - Opinnäytetyön arvosana (1-5) supervisorId - Valvojan ID pages - Sivumäärä words - Sanamäärä onlineReferences - Sähköisten lähteiden määrä printedReferences - Painettujen lähteiden määrä weakReferences - Heikkojen lähteiden määrä (wikipedia, reddit, blog, youtube) keywordAppearances - Avainsanojen esiintymismäärä keywords - Avainsanalista

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format JSON
Filstorlek 29950
Tidsmässig täckning 01.09.2015 - 31.12.2022
Data senast uppdaterad 28 april 2023
Metadata senast uppdaterad 28 april 2023
Skapad 28 april 2023
SHA256 5a6a4d858150965faf593134635602602ce44934864eb4535bbe30be085eb7ef