Tiedolla johtamisen koulutus, osa 2

Tiedolla johtamisen koulutus, osa 2

Dataresurser

Mer information

Collection Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Ansvarig tampere
Den ansvarigas e-post
  1. BIraportointi@tampere.fi
Den ansvarigas webbplats
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 29.11.2021
Visa ändringslogg
Created on 29.11.2021

Give feedback

comments powered by Disqus