Tukes open data publications file content description

This document includes description of the Tukes-avoindatajulkaisut (Tukes open data publications) file structure, in addition with instructions how to open the file content in Microsoft Excel.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Administratörens e-post
  1. markku.karsama@innofactor.com
Länkar till mer information
  1. http://marek.tukes.fi/
Senast redigerat 15.06.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 03.04.2017