Käkisalmen läänin tuomiokirjakortisto 1600-luvulta

Kexholms läns dombokskartotek, 1600-talet

Av datasmängdens sammandrag

Med dombok avses vanligen häradsrättsprotokoll från 1500-talet till 1800-talets mitt, varefter de i allmänhet kallas för domstols- eller tingsprotokoll. Även protokoll från rådstuvurätten, kämnerrätten och lagmansrätten från samma period kan räknas som domböcker. Protokoll från specialdomstolar (ägodelningsrätterna, statsförbrytelsedomstolarna, vattendomstolar osv.) faller däremot oftast utanför definitionen av dombok.

För att underlätta sökning av information i domböcker har man utarbetat ett så kallat dombokskartotek (på finska tuomiokirjakortisto, Tuokko). Som föremål för registreringen var häradsrättens renoverade (renskrivna) domböcker.

I denna mängd hittar du dombokskartotekdata från det historiska Kexholms län som ligger i Ryssland, öster om det moderna Finland. Informationen i datamängden är från 1600-talet. Det finns individuella datauppsättningar för nyckelordsindex (hakusanat.csv), folkets efternamn (ttsl.csv), adeln i Kexholms län (tth.csv) och Kexholms läns toponym (ttp.csv).

Källa: Käkisalmen läänin tuomiokirjakortisto 1600-luvulta

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format CSV
Tidsmässig täckning 01.01.1600 - 31.12.1699
Data senast uppdaterad 26 augusti 2022
Metadata senast uppdaterad 18 november 2022
Skapad 26 augusti 2022
SHA256 -