Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyypit ja eroosiovauriot 2002

Viiva-aineisto on kerätty maastossa ja tarkoituksena oli selvittää Turku–Houtskari-laivaväylän rantojen tyypit ja eroosiovauriot. Rannat on jaettu kahdeksaan luokkaan (rakennetut, kallio, lohkare, kivikko, loiva moreeni, jyrkkä moreeni, hiekka ja hienoaines) ja vauriotasot kolmeen (suuri, pieni ja järviruokovaurio). Aineisto on kerätty Turun yliopiston maantieteen laitoksen opinnäytetyötä varten. Aineisto on kerätty maastossa kesä–syyskuussa 2002. Lisätietoja Pro Gradusta: Kukkonen, M. (2004). Eroosiovauriokartoitus ja rantaeroosion suhde eri tekijöihin matkustaja-laivaväylien varrella Saaristomerellä.

Aineisto soveltuu Turku–Houtskari-laivaväylän rantatyyppien ja eroosiovaurioiden tarkasteluun.

Aineisto on siirretty Lounaistiedon dataportaalista.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Turun yliopisto
Administratörens e-post
  1. etunimi.sukunimi@utu.fi
Administratörens webbplats www.utu.fi
Geografisk täckning
Senast redigerat 08.08.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 04.08.2023