Turun harjahiekoitetut pyörätiet

Turun ylläpitämät harjahiekoitetut pyörätiet. Aineisto on tuotettu yleistämällä katurekisterin aluekohteet yhtenäisiksi viivakohtaiksi. Aineistossa esitetään myös pyöräteitä, jotka eivät kuulu Turun ja Kaarinan katurekisteriin.

Julkaistut tasot:

WFS-rajapinta:

  • GIS:Harjahiekoitetut_pyoratiet

OGC API -rajapinta:

  • Harjahiekoitetut pyörätiet

Lisätiedot:

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Åbo
Administratörens e-post
  1. avoindata@turku.fi
  2. paikkatieto@turku.fi
Administratörens webbplats https://data.turku.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 12.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 15.02.2022