Turun kaupungin katujen kunnossapitorajapinta

Turku on jaettu viiteen katu- ja viheralueiden kunnossapidon alueurakka-alueeseen. Urakoitsijoiden kanssa on sovittu kunnossapitokaluston seurantajärjestelmätietojen avoimesta jakamisesta. Tiedoista ilmenee millä kaduilla kunnossapidon ajoneuvo on kulkenut, ja mitä toimenpidettä se on tehnyt.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Åbo
Administratörens e-post
  1. avoindata@turku.fi
Administratörens webbplats https://www.turku.fi/avoindata
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 30.01.2023
Senast redigerat 20.02.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 08.02.2023