Turun kaupungin ostot

Aineisto sisältää Turun kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä kuntien kirjanpidossa tiliryhmiin Vuokrakulut ja Muut toimintakulut kuuluvat ostot ajalta 1.6.2021-31.12.2021. Aineistoissa on mukana myös ulkoisella rahoituksella (mm. kansallinen ja kansainvälinen hankerahoitus) rahoitetut hankinnat. Aineistosta on poistettu yksityishenkilöille maksetut laskut.

Aineiston julkaisemisessa on noudatettu Kuntaliiton julkaisemaa Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohjetta. Tiedot on poimittu kaupungin tietovarastosta ja aineistoa on täydennetty YTR:stä suomalaisten yritysten tiedoilla.

Teknisistä syistä johtuen aineisto sisältää kaupungin ostot ainoastaan ajalta 1.6.2021-31.12.2021. Jatkossa tiedot päivitetään vuosittain XLXS ja CSV-tiedostoina tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Åbo
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@turku.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.turku.fi/avoindata
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 18.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 14.06.2022

Give feedback

comments powered by Disqus