Turun kaupungin pyöräily

Pyöräilyverkosto

Aineisto on jaettu pää- ja lähipyöräilyverkostoon. Kentän TKU_toiminnall_pp sisältö:

0 = ajorata, jota voi käyttää pyöräilyyn

11 = pyöräilyn laatukäytävä

12 = pyöräilyn pääverkosto

13 = pyöräilyn lähiverkosto

14 = pyöräilyn lähiverkosto, jolla pyöräily hankalaa (esim. portaita)

18 = ajorata, jota ei voi käyttää pyöräilyyn, mutta voi taluttaa jalkakäytävällä (liian korkea liikennemäärä/nopeus tms)

19 = jalkakäytävä, pyöräily ei sallittu (ei voi käyttää pyöräilyyn, mutta voi taluttaa)

20 = jalkakäytävä, jolla portaita. Pyöräily ei sallittu. Pyörää ei voi välttämättä edes taluttaa, mutta voi kantaa.

99 = ei voi käyttää pyöräilyyn eikä kävelyyn (esim. moottoritie/tunneli/yksityistie, jolle ei tulisi ohjata edes kävelijöitä)

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format TAB
clean
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 2 januari 2018
Metadata senast uppdaterad 2 januari 2018
Skapad 2 januari 2018
SHA256 -