Turun pysäköintiautomaatit

Turun pysäköintiautomaatit

Julkaistu taso:

  • GIS:Pysakointiautomaatit

Lisätiedot:

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Åbo
Administratörens e-post
  1. avoindata@turku.fi
  2. paikkatieto@turku.fi
  3. pysakointi@turku.fi
Administratörens webbplats https://data.turku.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 01.01.2023
Senast redigerat 20.03.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 20.03.2023