Urakka-alue (Tierekisterin tietolaji 312)


Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon.

Tiestö on jaettu urakka-alueisiin, joiden hoidosta vastaa aika-ajoin kilpailutettavat urakoitsijat. Jako ja sen mukainen inventointi tehdään toimistotyönä. Kulloinkin kilpailutettava aluejako suunnitellaan ja viedään tierekisteriin edellisen vuoden (xx) keväänä ennen alueurakan tietojen inventointia. Voimaantulopäivämääränä käytetään tällöin 1.10.xx + 1. Uudet koodit lisätään kilpailutettaville alueille ensin keskitetysti, jonka jälkeen Elyt hienosäätävät aluejaon syyskuun alkuun mennessä.

Dataresurser (4)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Open data
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Väylävirasto
  Den ansvarigas e-post paikkatieto@vayla.fi
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus