http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wms?service=wms&%20version=1.3.0&request=GetCapabilities

URL: http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wms?service=wms&%20version=1.3.0&request=GetCapabilities

Av datasmängdens sammandrag

Sisältää väestön lukumäärätiedot tilastointialueittain. Väestön lukumäärä ilmoitetaan viitevuoden viimeisenä päivänä (31.12.). Tilastointialueita ovat kunnat, seutukunnat, maakunnat, suuralueet, aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY).

Aineiston tilastomuuttujia ovat: alueen väestömäärä yhteensä (vaesto), alueen väestömäärän osuus koko maan väestöstä (vaesto_p), miesten lukumäärä (miehet) ja miesten osuus alueen väestöstä (miehet_p), naisten lukumäärä (naiset) ja naisten osuus alueen väestöstä (naiset_p), alle 15-vuotiaat (ika_0_14) ja alle 15-vuotiaiden osuus (ika_0_14p), 15–64-vuotiaat (ika_15_64) ja 15–64-vuotiaiden osuus (ika_15_64p), 65 vuotta täyttäneet (ika_65_) ja 65 vuotta täyttäneiden osuus (ika_65_p). Lisäksi aineisto sisältää alueluokitusvuoden (vuosi) ja tilastoaineiston ajankohdan (til_vuosi).

Aineisto soveltuu väestömäärien tarkasteluun ja erilaisten alueellisten analyysien tekemiseen.

Tietoja käytettäessä on noudatettava yleisiä käyttöehtoja: https://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright.html.

Aineistosta tarjotaan kansallisen version lisäksi INSPIRE-tietotuote.

Källa: Väestö tilastointialueittain

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Juni 15, 2021
Skapat
Juni 15, 2021
Format
WMS
Licens
Andra

Teknisk tilläggsinformation

Namn
http://geo.stat.fi/geoserver/vaestoalue/wms?service=wms&%20version=1.3.0&request=GetCapabilities
Koordinatsystem
SHA256
-