Väestöennustesovellus

Seudun ja kaupungin mallin koodit ja parametrit

Pääkaupunkiseudun väestöennustesovelluksen seudun ja kaupungin mallin SAS-koodit ja käytetyt parametrit.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ZIP
Filstorlek 681207
Datastatus Aktuell version
Tidsmässig täckning 22.09.2022 -
Senaste uppdatering 30 mars 2022
Skapad 30 mars 2022
SHA256 0387dac499279db4b0ba5875f19a8c63b93ecc6c3c7427dcd0d80656e9a10f02