Väestöennustesovellus

Väestöennusteprojektioiden tulostusohje

Ohje väestöennusteprojektioiden tulosohjelmiin (SAS), jotka tuottavat ennusteiden tulokset taulukoiksi Aluesarjat-tietokannan ikäryhmityksillä alueittain SAS-tiedostoon sekä Excel-taulukoiksi (kukin ikäryhmitys omalle sivulle).

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
Filstorlek 11520
Datastatus Aktuell version
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 11 maj 2022
Metadata senast uppdaterad 22 april 2024
Skapad 11 maj 2022
SHA256 a20a841cfe3d3190d18f3c75a21e4abbb31f99be50e59190dce05e6714282fd3