Väestölaskenta-tietokanta


Väestölaskenta-tietokantaan on koottu yhdeksi tietokokonaisuudeksi vuosien 1987–2010 väestölaskentojen noin 60 keskeistä muuttujaa.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://www.stat.fi/tup/vl2010/index.html
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Tilastokeskus
Den ansvarigas e-post
  1. info@tilastokeskus.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.tilastokeskus.fi
comments powered by Disqus