Valmistuneet rakennukset Vantaalla käyttötarkoituksen ja asuntojen huoneistotyypin mukaan


Vantaalla valmistuneiden rakennusten tietoja käyttötarkoituksen ja asuntojen huoneistotyypin mukaan kalenterivuosittain ja osa-alueittain. Aineisto koostuu kahdesta erillisestä tiedostosta. Aineisto perustuu Vantaan rakennusvalvonnan rekisteritietoihin.

Valmistuneet asunnot käyttötarkoituksen ja huoneistotyypin mukaan

Aineistojen sarakkeiden selitteet kuvataan metatietodokumentissa.

Valmistuneet asunnot käyttötarkoituksen mukaan

Aineistojen sarakkeiden selitteet kuvataan metatietodokumentissa. Huom! Suosittelemme aineiston ”Valmistuneet asunnot käyttötarkoituksen mukaan 2015-2019” käyttöä vanhan aineistoversion sijaan. Taulukossa ”Valmistuneet asunnot käyttötarkoituksen mukaan 2015-2017” esitetään dataa, mitä ei ole ollut mahdollista saada järjestelmistä ulos luotettavasti (muutostöiden myötä syntyneet huoneistoalat) ja siinä on harhaanjohtavasti summattu uudet rakennukset muun tyyppisiin rakennushankkeisiin.

Dataresurser (4)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://datastore.hri.fi/Vantaa/rakentaminen/Selitteet_Vantaan_valmistuneet_asunnot_kayttotarkoituksen_ja_huoneistotyypin_mukaan.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Vantaan kaupunki / Strategia- ja tutkimusyksikkö
Den ansvarigas e-post tilasto@vantaa.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.vantaa.fi/tilastot
comments powered by Disqus