Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuuri kuvaa ylätason tavoitetilan valtioneuvoston hanketietopalvelulle. Kohdearkkitehtuuri ohjaa ja edistää hanketietopalvelun tarvitsemien välineiden ja ratkaisujen hankintaa, suunnittelua ja toteuttamista. Tavoitetila on laadittu valtioneuvoston hanketiedon esiselvityshankkeessa vuonna 2014.

Kohdearkkitehtuurissa on kuvattu valtioneuvoston hanketiedon rajaukset ja reunaehdot, sidosarkkitehtuurit, arkkitehtuuriperiaatteet, tietoturva- ja integraatioperiaatteet, toiminnalliset ja käyttöön liittyvät vaatimukset ja tavoitteet, palvelut, sidosryhmät, roolit, käsitemalli, päätietoryhmät, loogiset tietovarannot, tietovirrat, tietojärjestelmäpalvelut ja tietojärjestelmät. Prosessikuvaukset on tehty hallitusohjelman ja strategisen suunnitelman seurannasta, säädösvalmistelusta, yleisestä hankevalmistelusta sekä toimielinvalmistelusta.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör Valtioneuvoston kanslia
Administratörens e-post
  1. leena.lehtovuori@vm.fi
Giltig fr.o.m. 11.12.2014
Senast redigerat 15.06.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 08.01.2015