Valvontaratkaisujen lukumäärätilastoja

Statistik över antal tillsynsbeslut

I statistiken och antal tillsynsbeslut ges separat också följande data:

  1. antal personer som fått beslut om tillsynspåföljd under varje år

  2. antal personer som fått beslut om tillsynspåföljd under åren 2010-2023

  3. antal personer som har yrkesrätten i fråga, giltig under årets sista dag

I datamaterialet finns data för följande yrkesgrupper: legitimerad läkare, legitimerad sjukskötare, och närvårdare (hälsovård) med skyddad yrkesbeteckning.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format CSV
Filstorlek 5275
Tidsmässig täckning 01.01.2010 - 31.12.2023
Data senast uppdaterad 19 juli 2022
Metadata senast uppdaterad 24 januari 2024
Skapad 19 juli 2022
SHA256 9c36063f2203737471a25093579132f8ff2b2c83131fac73cf2f36fdb3d19c59