Valvontaratkaisujen lukumäärätilastoja

Statistik över antal tillsynsbeslut

I statistiken och antal tillsynsbeslut ges separat också följande data:

  1. antal personer som fått beslut om tillsynspåföljd under varje år

  2. antal personer som fått beslut om tillsynspåföljd under åren 2010-2023

  3. antal personer som har yrkesrätten i fråga, giltig under årets sista dag

I datamaterialet finns data för följande yrkesgrupper: legitimerad läkare, legitimerad sjukskötare, och närvårdare (hälsovård) med skyddad yrkesbeteckning.

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format XLSX
Filstorlek 16016
Tidsmässig täckning 01.01.2010 - 31.12.2023
Data senast uppdaterad 19 juli 2022
Metadata senast uppdaterad 24 januari 2024
Skapad 19 juli 2022
SHA256 5995e3ed0131c7a01067e273303cc59d9f845c6b144a5d90fbc9e549418479eb