Valvontaratkaisujen lukumäärätilastoja

Statistik över antal tillsynsbeslut

I statistiken och antal tillsynsbeslut ges separat också följande data:

  1. antal personer som fått beslut om tillsynspåföljd under varje år

  2. antal personer som fått beslut om tillsynspåföljd under åren 2010-2022

  3. antal personer som har yrkesrätten i fråga, giltig under årets sista dag

I datamaterialet finns data för följande yrkesgrupper: legitimerad läkare, legitimerad sjukskötare, och närvårdare (hälsovård) med skyddad yrkesbeteckning.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Filstorlek 12464
Tidsmässig täckning 01.01.2010 - 31.12.2022
Senaste uppdatering 19 juli 2022
Skapad 19 juli 2022
SHA256 3d23d756ce368afb2f825ab7b22a99b0617bde409c5925a0d2c597275b53b42e