Kombinerad detaljplan karta över Vanda stad

Vantaan ajantasa-asemakaava on koostekartta Vantaan kaupungin alueella sijaitsevista voimaantulleista asemakaavoista. Ajantasa-asemakaavassa esitetään suunniteltu maankäyttö koko kaupungin voimassaolevien asemakaavojen yhdistelmänä. Ajantasa-asemakaavassa ei esitetä pohjakarttaa ja se on tarkoitettu kuvaamaan parin korttelin aluetta kerrallaan. Aineistossa on mukana myös maanalaiset asemakaavat.

Ajantasa-asemakaavassa olevat merkinnät noudattavat pääosin Ympäristöministeriön asetuksen mukaisia merkintöjä.

Koordinaatisto(t):

  • ETRS-GK25 (EPSG:3879)
  • Korkeusjärjestelmä N43 ja N2000

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

  • kaava:asemakaava_mv
  • kaava:asemakaava_varipinta
  • kaava:asemakaavahakemisto

Esimerkki GetMap-kyselystä

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Vantaan kaupunkiympäristön toimiala
Administratörens e-post
  1. paikkatietotuki@vantaa.fi
Administratörens webbplats https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus
Länkar till mer information
  1. https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 15.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 05.02.2016