Enkät om servicens tillgänglighet i Vanda stad 2018


Genom enkäten samlas det in information av invånarna om hur de upplever att stadens tjänster är tillgängliga runtom i staden och hur tjänsternas tillgänglighet kunde förbättras, till exempel genom att det utvecklas olika sätt att sköta ärenden. Med tillgänglighet avses både att e-tjänsterna är lätta att använda och hitta och att det är enkelt att ta sig till servicen (till exempel daghemmet, hälsocentralen, skolan eller lekplatsen).

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://www.webropolsurveys.com/S/F0E5E7368E4A2D6D.par
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Vantaan kaupunki / Talous ja strategia
Den ansvarigas e-post tilasto@vantaa.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus