Enkät om servicens tillgänglighet i Vanda stad 2018


Genom enkäten samlas det in information av invånarna om hur de upplever att stadens tjänster är tillgängliga runtom i staden och hur tjänsternas tillgänglighet kunde förbättras, till exempel genom att det utvecklas olika sätt att sköta ärenden. Med tillgänglighet avses både att e-tjänsterna är lätta att använda och hitta och att det är enkelt att ta sig till servicen (till exempel daghemmet, hälsocentralen, skolan eller lekplatsen).

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. tilasto@vantaa.fi
Den ansvarigas webbplats
Länkar till mer information
  1. https://www.webropolsurveys.com/S/F0E5E7368E4A2D6D.par
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 26.03.2021
Visa ändringslogg
Created on 23.05.2018
comments powered by Disqus