Vantaan kaupungin palvelujen saavutettavuuskysely

Palvelujen saavutettavuuskysely 2022 vastaukset

Av datasmängdens sammandrag

Genom enkäten samlas det in information av invånarna om hur de upplever att stadens tjänster är tillgängliga runtom i staden och hur tjänsternas tillgänglighet kunde förbättras, till exempel genom att det utvecklas olika sätt att sköta ärenden. Med tillgänglighet avses både att e-tjänsterna är lätta att använda och hitta och att det är enkelt att ta sig till servicen (till exempel daghemmet, hälsocentralen, skolan eller lekplatsen).

Källa: Vantaan kaupungin palvelujen saavutettavuuskysely

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 21 april 2022
Skapad 21 april 2022
SHA256 -