Guidekarta Vanda

Vantaan opaskarttoja eri vuosilta on saatavilla WMS-rajapinnan kautta. Lisäksi kartat ovat katseltavissa Vantaan karttapalvelussa.

Opaskartta on Vantaan alueella liikkumisessa opastava kartta. Siinä kuvataan havainnollisesti liikenneväyliä ja osoitteita. Tästä syystä tiestö on kuvattu huomattavasti todellista leveämpänä. Opaskartta sisältää mm. seuraavia tietoja: kadun- ja paikannimistö sekä osoitenumerot, kadut, tiet ja rautatieyhteydet, kerros- ja pientaloasuntoalueet, liike-, teollisuus- tai logistiikka-alueet, metsä- ja peltoalueet, julkisia rakennuksia sekä kunnan rajat.

Vantaan kaupungin ensimmäiset osoitekartat vuosilta 1958 ja 1969 tehtiin mustavalkoisina.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

 • Opaskartta 1958
 • Opaskartta 1969
 • Opaskartta 1974
 • Opaskartta 1976
 • Opaskartta 1979
 • Opaskartta 1982
 • Opaskartta 1984
 • Opaskartta 1986
 • Opaskartta 1988
 • Opaskartta 1990
 • Opaskartta 1996
 • Opaskartta 1998
 • Opaskartta 2001
 • Opaskartta 2002
 • Opaskartta 2003
 • Opaskartta 2004
 • Opaskartta 2005
 • Opaskartta 2006
 • Opaskartta 2009
 • Opaskartta 2010
 • Opaskartta 2012
 • Opaskartta 2015
 • Opaskartta 2018

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Vantaan kaupunkiympäristön toimiala
Administratörens e-post
 1. paikkatietotuki@vantaa.fi
Administratörens webbplats https://www.vantaa.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-tontit/maanmittauspalvelut
Länkar till mer information
 1. https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/
 2. https://kartta.vantaa.fi/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 15.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 27.03.2015