Vantaan rakennuskanta ja asuntojen huoneistotyypit rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan

Vantaalla sijaitsevien rakennusten tietoja käyttötarkoituksen ja asuntojen huoneistotyypin mukaan osa-alueittain. Tiedot ovat vuoden alun tietoja (1.1.). Aineisto perustuu Vantaan rakennusvalvonnan rekisteritietoihin.

Aineiston sarakkeiden selitteet löytyvät metatietodokumentista.

Huom! Vuosien 2019-2020 aineisto ei ole täysin verrannollinen aikaisempien vuosien 2016-2018 aineistojen kanssa rekisterijärjestelmämuutoksen vuoksi. Vuosien 2016-2018 aineistoissa on epätarkkuuksia liittyen kerrosala- ja tilavuustietoihin.

Dataresurser (4)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. tilasto@vantaa.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.vantaa.fi/tilastot
Länkar till mer information
  1. https://datastore.hri.fi/Vantaa/rakentaminen/Selitteet_Vantaan_rakennuskanta_ja_asuntojen_huoneistotyypit_rakennuksen_kayttotarkoituksen_mukaan.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 19.11.2021
Visa ändringslogg
Created on 24.01.2017

Give feedback

comments powered by Disqus