VAPSA - Förhörsprotokoll i inbördeskrigsarkivet arkiv i Riksarkivet

Datamängd innehåller ett register över cirka 6 000 förhörsprotokoll som tillhör i inbördeskrigsarkivet (Vapaussodan arkisto) vid Finlands Riksarkiv. Protokollet finns tillgängligt i Riksarkivet.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Riksarkivet
Den ansvarigas e-post
 1. kirjaamo@kansallisarkisto.fi
Den ansvarigas webbplats www.kansallisarkisto.fi
Länkar till mer information
  Geografisk täckning
  Uppdateringsfrekvens
  Giltig fr.o.m.
  Giltig t.o.m.
  Last modified 24.08.2022
  Visa ändringslogg
  Created on 24.08.2022

  Give feedback

  comments powered by Disqus