Varmistetut reitit (Tierekisterin tietolaji 158)


Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon.

Tällä tietolajilla ilmoitetaan varareittisuunnitelmien mukaisesti varmistetuille tieosuuksille varareittinumerot, jotka toimiva tieosuuden kiertotienä (yksi tai useampi varareitti). Reitin numero on muotoa XXXXXYYNNN, missä XXXXX on ko. tien numero, EE sen ELY:n numero, joka ko. varareitin suunnitelmasta vastaa ja NNN ELY-kohtainen varareitin numero.

Dataresurser (4)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Open data
  Internationella jämförelser
  Ansvarig för datamängd Väylävirasto
  Den ansvarigas e-post paikkatieto@vayla.fi
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus