Varningsanordningar (RATKO)


Varoituslaitoksella tarkoitetaan tasoristeyksen turvalaitteita. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet.

Dataresurser (3)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. www.vayla.fi/avoindata
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Väylävirasto
Den ansvarigas e-post paikkatieto@vayla.fi
Den ansvarigas webbplats www.vayla.fi/avoindata
comments powered by Disqus