http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/mip_rajapinta?

URL: http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/mip_rajapinta?

Av datasmängdens sammandrag

Tietoaineisto tulee siirtymään Turun kaupungin aineistoihin https://www.avoindata.fi/data/fi/organization/turku

Rakennusinventoinnissa kerätään perustiedot alueen rakennetusta ympäristöstä. Inventointitiedot pyritään keräämään kattavasti ainakin niiden kiinteistöjen osalta, joiden päärakennus on rakennettu ennen 1940-lukua. Inventoinnissa tarkastellaan rakennusten ulkoasua, antikvaarista säilyneisyyttä, edustavuutta sekä selvitetään kiinteistön asutushistoria. Kaikista inventoiduista kylistä ja muista selkeistä aluekokonaisuuksista kuten torppa- tai teollisuusalueista tehdään arvoalueinventoinnit. Sekä kiinteistö- että arvoalueinventoinnit sisältävät yhteenvedon ominaispiirteistä ja kulttuurihistoriallisesta arvosta. Nämä yhteenvedot on viety paikkatietoon ja Lounaispaikkaan. Kokonaisuudessaan inventointitiedot säilytetään Varsinais-Suomen maakuntamuseossa. Tavoitteena on tuottaa kattava aineisto koko Varsinais-Suomen alueelta. Aineisto on tuotettu Varsinais-Suomen maakuntamuseossa yhteistyössä kuntien ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Inventointiaineistoja hyödynnetään jatkuvasti muun muassa maankäytön suunnittelussa.

Källa: Varsinais-Suomen maakuntamuseon rakennusinventointiaineistot

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
november 1, 2019
Skapat
november 1, 2019
Format
okänd
Licens
Creative Commons Nimeä 4.0

Teknisk tilläggsinformation

Namn
http://kartat.lounaispaikka.fi/ms6/mip_rajapinta?
SHA256
-