Väyläalue (vesiväyläaineisto)

https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Vesi/Tietokuvaus/vesivayla-aineistot_tietosisallonkuvaus.pdf

Av datasmängdens sammandrag

Väyläalue on vesiliikenteen käyttöön tarkoitettu väylän reunalinjojen rajaama alue. Väyläalueeseen kuuluvat myös väylän yhteyteen suunnitellut vesiliikenteen erityisalueet, kuten odotus-, kohtaamis- ja kääntöalueet sekä ankkurointialueet.

Aineisto sisältää Väyläviraston vesiväylärekisteriin merkityt väyläalueet. Väyläalueesta ilmoitetaan väylän kulkusyvyys ja varmistettu haraussyvyys. Väyläalue voidaan luokitella laatuluokan, tyypin, tilan ja viitoitusjärjestelmän mukaan.

Källa: Väyläalue (vesiväyläaineisto)

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
Koordinatsystem http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 4 september 2023
Metadata senast uppdaterad 4 september 2023
Skapad 4 september 2023
SHA256 -