Viheralueet

Velho-järjestelmän Viheralueet-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Ympäristö -tietokokonaisuuden alle. Viheralueet-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 510 Viheralueet. Kohdeluokalle kirjataan teiden varrella sijaitsevat viheralueet. Viheralueet sisältävät istutuksia ja/tai normaalihoitoluokkien (N1, N2, N3) vaatimuksia useammin tai laajemmin hoidettavaa nurmetusta, metsien hoitoa tai alueeseen liittyy jokin erityistä huomiota vaativa ympäristötekijä. Viheralueet sisältävät vähintään yhden viherkuvion. Viherkuviot kirjataan erikseen kohdeluokkaan Viherkuviot. Viheralueella on yhteys Viherkuvioon. Viheralueiden muodostamista on ohjeistettu Väyläviraston julkaisussa ”26/2017 Kohdekohtainen viherhoito tieympäristössä.” Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Trafikledsverket
Administratörens e-post
  1. paikkatieto@vayla.fi
Senast redigerat 15.12.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 25.10.2021