Xquery, XML Query Language 1.0

XQuery on W3C:ssä kehitetty funktionaalinen kyselykieli. XQuery on tarkoitettu XML-datan käsittelyyn.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör Valtiovarainministeriö
Administratörens e-post
  1. missing maintainer email
Senast redigerat 15.01.2018
Visa ändringslogg
Skapad på 29.08.2014