Yleiskaavojen digiloikka metsään


CGI:n kokeilussa digitalisoitiin yleiskaavaprosessia, jotta olemassa oleviin kaavatietoihin olisi helppo pääsy ja ne saataisiin tehokkaaseen käyttöön metsäalalla. Tuteutettu KIRA-digi kärkihankkeen osana.

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Interoperability tools
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Hannes Seppänen
Den ansvarigas e-post
  1. hannes.seppanen@cgi.com
Den ansvarigas webbplats http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/yleiskaavojen-digiloikka-metsaan.html
comments powered by Disqus