Yleiskaavojen digiloikka metsään

  • Collection: Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
  • Ansvarig: cgi

CGI:n kokeilussa digitalisoitiin yleiskaavaprosessia, jotta olemassa oleviin kaavatietoihin olisi helppo pääsy ja ne saataisiin tehokkaaseen käyttöön metsäalalla. Tuteutettu KIRA-digi kärkihankkeen osana.

Dataresurser (2)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. hannes.seppanen@cgi.com
Den ansvarigas webbplats http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/yleiskaavojen-digiloikka-metsaan.html
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 15.06.2020
Visa ändringslogg
Created on 28.03.2019

Give feedback

comments powered by Disqus