Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet 2012

Vuoden 2012 EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen melualueet.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Käyttötarkoitus: EU-raportointiin ja meluntorjunnan tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/Dokumentit/EUmeluselvitykset2012.pdf

The Environmental noise maps datase contains environmental noise maps from 2012. The database is based on the noise assessment report given to the EU in accordance to the Environmental Noise Directive (2002/49/EC).

This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0).

The dataset is used for reporting on environmental noise and to support noise abatement.

Paikkatietokanta on suunniteltu ja tehty SYKEssä. Aineisto perustuu eri meluselvityksien meluvyöhykkeitä kuvaaviin shape-tiedostoihin. Shape-tiedostojen paikkatietoja on jalostettu SYKEssä ennen niiden paikkatietokantaan lukemista. Jalostaminen on käsittänyt mm. koordinaatistomuunnoksia, topologian muodostamista, laskenta-alueiden välisten epäjatkuvuuksien poistamista sekä uusien ominaisuustietojen laskemista.

The spatial dataset has been developed in the Finnish Environment Institute. The dataset includes environmental noise zones as shape files. The environmental noise zones are originally outlined based on various noise assessments and quality of the data has been improved before merging it with the database. The improvements have included coordinate system changes, creating topology, ensuring the consistency and uninterrupted structure of the noise calculation areas, removing areas smaller than 100m² and calculation of new feature data.

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. gistuki@syke.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.syke.fi
Länkar till mer information
    Geografisk täckning
    Uppdateringsfrekvens
    Giltig fr.o.m.
    Giltig t.o.m.
    Last modified 22.01.2021
    Visa ändringslogg
    Created on 17.06.2020

    Give feedback

    comments powered by Disqus