Datamängder

2 datamängder hittades

Organization: Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Talous ja strategia Datamängd: Open Data Filformat: pxweb pc-axis None: talotyyppi hallintaperuste

Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).