Datamängder

2 datamängder hittades

None: Lieju geoscientificInformation Sedimentit Datamängd: Open Data Producent: Geologian tutkimuskeskus

  • 1:250 000 happamien sulfaattimaiden aineisto sisältää vuodesta 2009 lähtien tuotettua aineistoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja ominaisuuksista Suomen rannikkoalueilta ja rannikkoalueiden valuma-alueilta...

    Hela landet
    HTML
  • Maaperä 1:200 000 (maalajit) sisältää vuosien 2002-2009 aikana tuotettua aineistoa koko Suomen alueelta. Aineistoa voidaan käyttää seutusuunnittelussa, maanpuolustuksessa, maannoskartoituksessa (EU) ja erilaisissa...

    Hela landet
    HTML
Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).