Datamängder

1 829 datamängder hittades

 • Suomen Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) avoimet tiedot CSV-tiedostona

  Kuvaus päivitetty 15.3.2021 TÄMÄ ON DATAN KOKEELLINEN JULKAISU Datan tarina Saimme avoindata.fi palveluun vuosien ajan kymmeniä viestejä eri kanavia pitkin siitä, että monet avoimen datan hyödyntäjä kokevat...

  Hela landet
  CSV
 • Tukes-avoindatajulkaisut

  Tukes-avoindatajulkaisut

  Hela landet
  CSV
 • Trafikolyckor

  Trafikledsverket samlar årligen information om trafikolyckor på basen av uppgifter från polisen. Dessa uppgifter kompletteras med hjälp av Statistikcentralen. Informatinen är produceras enligt Datapackage-standardens...

  Hela landet
  PDF .CSV CSV
 • Kommunekonomins informationstjänst - Excel-inmatningsapplikationen

  Med hjälp av Excel-inmatningsapplikationen (blanketten) kan man producera en rapporteringshelhetsspecifik fil för rapportering.

  Hela landet
  XLSM ZIP
 • Raiteensulku (RATKOn tietolaji)

  Raiteensulun tarkoituksena on suistaa yksikkö kiskoilta, jos se on vaarantamassa liikennettä kulkemalla raidet-ta pitkin alueelle, jossa voi olla muuta liikennettä. Raiteensulusta ilmoitetaan sijainti, tyyppi,...

  Hela landet
  SHP (ESRI SHAPE) GML
 • Granskaupphandlingar.fi-tjänstens data

  Data från Granskaupphandlingar.fi-tjänsten I materialet ingår upphandlingsutgifter från staten och kommunerna. I materialet ingår samtliga inköpsfakturor i anslutning till statens upphandlingar sedan 2016. Undantag...

  Hela landet
  TSV XLSX
 • Pohjavesialueet

  Aineisto sisältää vedenhankintaa varten kartoitetut ja luokitellut pohjavesialueet. Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sekä pohjavesien suojelusuunnitelmista säädetään vesienhoidon ja merenhoidon...

  Hela landet
  XML WMS ZIP
 • Rakennussuojelu

  Aineisto sisältä lailla rakennusperinnön suojelemisesta ja sitä edeltäneellä rakennussuojelulailla suojellut kohteet ja alueet. Aineisto sisältää myös vireillä olevat sekä hylätyn päätöksen saaneet kohteet ja alueet....

  Hela landet
 • Enskild vägs anslutning

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tietolajille rekisteröidään katujen, kaavateiden tai yksityisteiden liittymiä. Rekisteröinti koskee paitsi maastossa havaittuja liittymiä myös lupapäätöksissä...

  Hela landet
  WFS WMS
 • WC

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueiden WC:t sekä niiden varustelu, kunto ja tyhjennys. WC kuvataan ulkoa ja sisältä. WC:n tieosoitteen on oltava sama...

  Hela landet
  WFS WMS
 • Trafikledsverkets öppna WMS-tjänst

  Väyläviraston avoin WMS on WMS-rajapintapalvelu. Palvelu perustuu Väyläviraston ylläpitämiin tie-, rata- ja vesiväyläverkon aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Väylävirasto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi...

  Hela landet
 • Trafikledverkets öppna WFS-tjänst

  Väyläviraston avoin WFS on WFS-rajapintapalvelu. Palvelu perustuu Väyläviraston ylläpitämiin tie-, rata- ja vesiväyläverkon aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Väylävirasto. Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi...

  Hela landet
 • Skiljeremsa

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Välikaistalla tarkoitetaan sitä aluetta, joka jää ajoradan ja kevyen liikenteen väylän väliin. Ajoratojen välissä oleva tila on keskikaista eikä sitä inventoida...

  Hela landet
  WFS WMS
 • Typ av grönområde

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Viheralueet sisältävät yleensä useita viherkuvioita. Viherkuvioista inventoidaan tyyppi, pinta-ala ja kunto. Viherkuviot kuvataan. Tarkennuksia: - Kustakin...

  Hela landet
 • Grönområdesklass

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Viheralueiden hoidon laatuvaatimukset eritasoisissa liikenneympäristöissä ilmoitetaan tällä tietolajilla seuraavaa jaottelua käyttäen. Viherhoitoluokkien...

  Hela landet
  WFS WMS
 • Grönområde

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan teiden ja kevyen liikenteen väylien varrella sijaitsevat viheralueet. Maanteille on määritelty tieosuuskohtaiset...

  Hela landet
  WFS WMS
 • Avlopp

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan maantien tai kevyen liikenteen väylän kuivatukseen liittyvät sadevesi- ja salaojakaivot sekä niiden kunto siltä osin kuin ne...

  Hela landet
 • Nätverk

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tieto rekisteröidään aina, kun 1-ajorataiselle tielle on molempien kaistojen tai 2-ajorataisella tiellä on kaistan leveydelle asennettu verkko. Tierekisteriin...

  Hela landet
  WFS WMS
 • Säkerställda rutter

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan varareittisuunnitelmien mukaisesti varmistetuille tieosuuksille varareittinumerot, jotka toimiva tieosuuden kiertotienä (yksi tai...

  Hela landet
  WMS WFS
 • Reservrutter

  Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan, mitkä varareitit (max 10 kpl) ko. tieosuuden kautta kulkevat. Sama tieosuus voi toimia yhden tai useamman varareitin osana.

  Hela landet
  WMS WFS
Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).