Datamängder

5 datamängder hittades

Producent: Opetus- ja kulttuuriministeriö Datamängd: Interoperability Tools Filformat: pdf

Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).