Datamängder

5 datamängder hittades

Källa: External Organization: Helsingin kaupunginkanslia Datamängd: Open Data None: talotyyppi hallintaperuste

Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).