Datamängder

4 datamängder hittades

Källa: External Organization: Helsingin kaupunginkanslia Filformat: pxweb None: talotyyppi hallintaperuste

Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).