Datamängder

655 datamängder hittades

Källa: Internal

 • Tiedolla johtamisen koulutuksen Miro-taulu 2a

  Kommuner
  PDF
 • Suomen Lajitietokeskus kerää ja yhdistää suomalaisen eliölajitiedon yhtenäiseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi. Laji.fi:ssa voit tutustua lajeihin ja niiden esiintymiseen sekä selata havaintoja suomalaisista...

  Hela landet
  JSON CSV
 • Asiakaskokemus ja koettu vaikuttavuus kehitystyön tueksi

  Kommuner
  PDF
 • Työllisyys- ja kasvupalveluiden tietoarkkitehtuurityön käynnistys

  Kommuner
  PPTX
 • Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalveluiden käsitemalli

  Kommuner
  XLSX
 • Yritys- ja asiakastietovarannon hyodyntaminen kunnissa

  Kommuner
  DOCX
 • Tiedolla johtamisen koulutus Miro-taulu

  Kommuner
  PDF
 • Data-ja raporttikatalogin hyödyllisyyden ja tarpeen esittely

  Kommuner
  PPTX
 • Tiedolla työelämään tietomallin julkaisun ja kehittämisen prosesikuvaus

  Kommuner
  PPTX
 • Tiedolla johtamisen haasteita ja ratkaisuehdotuksia sujuvampaan asiakastiedon käsittelyyn työllisyydenhoidossa

  Kommuner
  PPTX
 • Esitys kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa huomioitavista asioista.

  Kommuner
  PPTX
 • Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Sisältö: Asemakaavayhdistelmän kohteet kohdetyypeittäin. Kunnan tai muun julkisyhteisön toteutettavaksi tarkoitettu erityisalue on MRL 83...

  Kommuner
  KUNTAGML
 • Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Sisältö: Asemakaavayhdistelmän kohteet kohdetyypeittäin Julkaistu taso: akaava:LuokittelematonAlue (KuntaGML) Lisätiedot: Turun...

  Kommuner
  KUNTAGML
 • Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Sisältö: Asemakaavayhdistelmän kohteet kohdetyypeittäin. Kaavatunnus ja kaavan tiedot. Julkaistu taso: akaava:Kaava (KuntaGML)...

  Kommuner
  KUNTAGML
 • Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Sisältö: Asemakaavayhdistelmän kohteet kohdetyypeittäin. Kaavayksikkö on asemakaavassa suunniteltu kortteli tai sen osa tai tonttijaossa...

  Kommuner
  KUNTAGML
 • Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Sisältö: Asemakaavayhdistelmän kohteet kohdetyypeittäin. Yhteiskäyttöalueet. Julkaistu taso: akaava:Yhteiskayttoalue (KuntaGML)...

  Kommuner
  KUNTAGML
 • Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Sisältö: Asemakaavayhdistelmän kohteet kohdetyypeittäin. Lisämääre suojeltavalle alueelle. Julkaistu taso: akaava:Suojelualuemaarays...

  Kommuner
  KUNTAGML
 • Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Sisältö: Asemakaavayhdistelmän kohteet kohdetyypeittäin. Rakennusala voi olla yksityiskohtainen rakennusten sijainnin tarkasti määräävä...

  Kommuner
  KUNTAGML
 • Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Sisältö: Asemakaavayhdistelmän kohteet kohdetyypeittäin. Muut määräysalueet, kuten saastuneet maa-alueet, vaara-alueet ja pohjavesialueet....

  Kommuner
  KUNTAGML
 • Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Sisältö: Asemakaavayhdistelmän kohteet kohdetyypeittäin. Suojeltavaksi määrätty maisemallisesti arvokas kohde. Julkaistu taso:...

  Kommuner
  KUNTAGML
Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).