Datamängder

1 datamängd hittades

None: Ei-Inspire Hiesu

  • 1:250 000 happamien sulfaattimaiden aineisto sisältää vuodesta 2009 lähtien tuotettua aineistoa happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja ominaisuuksista Suomen rannikkoalueilta ja rannikkoalueiden valuma-alueilta...

    Hela landet
    HTML
Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).