Datamängder

Filter
asuminen wms Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

2 datamängder hittades

  Materialet beskriver värmeförlusten genom Helsingfors tak. Värmestrålningen på byggnadernas tak presenteras i pixlar på 30 cm. Taken i Helsingfors fotograferades med en värmekamera i mars 2015. Värmestrålningen beror...

  Kommuner
  WMS

  Materialet innehåller solenergins avkastningspotential beräknad per byggnad. Avkastningspotentialen har beräknats utifrån antagandet att byggnadens tak i tillämpliga delar är helt täckt av solpaneler. Uppgifterna...

  Kommuner
  SHP
  WFS
  WMS
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).