Datamängder

2 datamängder hittades

None: asuminen Producent: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Datamängd: Open Data Filformat: shp Källa: External

  • Materialet innehåller solenergins avkastningspotential beräknad per byggnad. Avkastningspotentialen har beräknats utifrån antagandet att byggnadens tak i tillämpliga delar är helt täckt av solpaneler. Uppgifterna...

    Kommuner
    WMS WFS SHP
  • Lämpliga platser för solpaneler i huvudstadsregionen. Uppgifterna visar potentiella platser för ibruktagning av solpaneler. Materialet presenterar platser som är lämpliga för solpaneler. En del av taket är lämplig för...

    Kommuner
    SHP
Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).