Datamängder

2 datamängder hittades

None: asuminen Filformat: shp Källa: External

  • Lämpliga platser för solpaneler i huvudstadsregionen. Uppgifterna visar potentiella platser för ibruktagning av solpaneler. Materialet presenterar platser som är lämpliga för solpaneler. En del av taket är lämplig för...

    Kommuner
    SHP
  • Materialet innehåller solenergins avkastningspotential beräknad per byggnad. Avkastningspotentialen har beräknats utifrån antagandet att byggnadens tak i tillämpliga delar är helt täckt av solpaneler. Uppgifterna...

    Kommuner
    WMS WFS SHP
Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).